ประกาศ สมาชิกใหม่ ใช้ชื่อภาษาไทยเท่านั้น

เนื่องจากปัญหามีผู้สมัครชาวต่างชาติ เข้ามาสร้างความวุ่นวายในเว็บไซต์หลายประการ  ทางเราได้พยายามหาทางป้องกันด้วยวิธีต่างๆโดยยังคงความสะดวกในการใช้งานของท่านสมาชิก แต่ยังไม่สามารถป้องกันได้ และใช้เวลามากในการตรวจสอบข้อมูล

นับตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2555 จึงขอให้สมาชิกที่สมัครสมาชิกใหม่ทุกท่าน ใช้ชื่อสมาชิก หรือ นามแฝง เป็นภาษาไทยเท่านั้น เช่น อภิสิทธิ์ ปริศนา มดแดง หมูน้อย

สมาชิกใหม่ ที่ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ จะโดนลบทิ้ง เนื่องจากยากต่อการคัดกรอง และเสียเวลามากในการตรวจสอบ

ส่วนสมาชิกเก่า ที่สมัครไว้แต่เดิม ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อหรือสมัครใหม่  ยังคงใช้งานได้ตามปกติ ... ยกเว้นสมาชิกเก่าที่ได้รับการตรวจสอบแน่นอนแล้วว่าเป็นการแอบแฝงมาจะทำการลบทิ้งตามปกติ

จึงแจ้งเพื่อทราบ

Comments

herb108 รายชื่อที่ถูกลบออกจากระบบ

 • vvp
 • alexkinguf
 • wuyjinBGAZ
 • voxImmozy

สมุนไพร สุขภาพ ความงาม รายชื่อที่ถูกลบออก

 1. mealiamMoig
 2. Sodadoochence
 3. impunseunlamp
 4. idonsonnabe
 5. lyncInnot
 6. Roaserark
 7. injesomobeeve

สมุนไพร 108 ลบออกจากระบบ

 1. Acroccure
 2. Agotloulge
 3. jeremiahmendezdf
 4. antx2719

108 สมุนไพร รายชื่อที่ถูกลบออก

 • Binddoory
 • Nadawpngse
 • palmEphesse

108 สมุนไพร รายชื่อที่ถูกลบออก

 1. sidsimpub
 2. sueberschdomi
 3. cenDernrall
 4. yilleyharr
 5. mrhelomtanne
 6. eneil
 7. aendermansungb
 8. erkenmeiedari

สมุนไพร 108 รายชื่อสมาชิกที่ถูกลบออกจากระบบ

 • pvnewbleatabaq
 • pausa1999
 • Unlitonow

สมุนไพร 108 รายชื่อที่ถูกลบออกจากระบบ

 1. UnasiaImmunse
 2. impunseunlamp
 3. ddszzzkdks
 4. uinewbleaaezo

สมุนไพร 108 รายชื่อที่ถูกลบ

 1. crickek1998
 2. ddszzzkdks
 3. Holmes6740
 4. uedvxpvk
 5. UnasiaImmunse
 6. xnxgzjyk
 7. Exhitciz1967

108 สมุนไพรไทย รายชื่อที่ถูกลบ

 • Hypebles1950
 • itnewbleatafpn

สมุนไพรไทย 108 รายชื่อที่ถูกลบออก

 • kkhgfghvmk
 • Hypebles1989

108 สมุนไพร รายชื่อที่ถูกลบ

 • Gest1976
 • seanswantakvy

สมุนไพร 108 รายชื่อที่ถูกลบ

 • Zadrup
 • ghandbagsjy
 • w3z2bags3hx
 • lmpurse6mcuj
 • fdsafzlckd

สมุนไพร108 รายชื่อที่ถูกลบ

 1. buidually
 2. ReultySlest
 3. kwnewbleatacgm
 4. enganderiff
 5. vavawooxy
 6. Exhitciz2004
 7. MalAddelaysew
 8. Zadrupsan

108 สมุนไพร รายชื่อที่ถูกลบ

 • whon1966

สมุนไพร 108 รายชื่อที่ถูกลบ
fvndwbleatadgp

สมุนไพร 108 รายชื่อที่ถูกลบ
NopCoepoma has been deleted.

สมุนไพร 108 รายชื่อที่ถูกลบ

 • Saniesktriatt has been deleted.
 • kenewblewatazxt has been deleted.

สมุนไพร 108 รายชื่อที่ถูกลบ
oifdxjajdr has been deleted.

รายชื่อที่ถูกลบ

 • InhenCibe
 • chiquitac