สอบถามธาตุวันเกิด

กระดานสนทนา:

สวัสดีครับ
ผมจะสอบถามธาตุเจ้าเรือนว่า
1. ผมเกิดวันที่ 24กรกฎาคม 2522 ธาตุอะไร
2.ภรรยาของผมเกิดวันที่ 14 สิงหาคม 2521 ธาตุอะไร
3.บุตรสาวของผมเกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 ธาตุอะไร

ขอขอบคุณมากครับ

สมาชิกใหม่สอบถามธาตุวันเกิดครับ

สมาชิกใหม่สอบถามธาตุวันเกิดครับ

อันดับแรก กรุณาอย่า โพสซ้ำ เพราะทำให้ยากต่อการดูคำถามของคนอื่นๆ ต่อไปถ้าโพสถึงสามครั้ง ผมจะไม่ตอบ

การตอบให้นั้นเป็นวิทยาทาน การทำเว็บนั้นผมไม่มีรายได้ใดๆ และมีแต่ค่าใช้จ่าย

1. ผมเกิดวันที่ 24กรกฎาคม 2522 ธาตุอะไร น้ำ 100

2.ภรรยาของผมเกิดวันที่ 14 สิงหาคม 2521 ธาตุอะไร น้ำ 100

3.บุตรสาวของผมเกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 ธาตุอะไร ไฟ 100