การวินิจฉัย ธาตุเจ้าเรือน ธาตุไฟ

 ธาตุเจ้าเรือน ธาตุไฟ

นำอาการที่ได้จากการบอกเล่า และตรวจพบมาประมวล จะสามารถบอกถึงสภาวะสุขภาพของผู้ป่วย โดยยึดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตัวสุขภาพ หรือตัวควบคุมธาตุทั้งสี่ ได้แก่

ธาตุไฟ มีสิ่งสำคัญในการควบคุมสุขภาพอยู่ 3 อย่าง คือ

- พัทธปิตตะ คือดีในฝัก บางท่านอาจสับสนว่าน้ำดีคือธาตุน้ำ เหตุใดจึงจัดเป็นไฟ ผู้เขียนเข้าใจว่าพัทธปิตตะในที่นี้ คือการควบคุมการทำงานของน้ำดี และการย่อยสลายจากการทำงานของน้ำดี ส่วนน้ำดีจัดเป็นธาตุน้ำ อาการบ่งบอกการทำงานที่ผิดปกติไป จึงน่าจะหมายถึงการปวดท้อง น้ำดีอุดตัน ภาวะการผลิตน้ำดีของตับผิดปกติ ตับอักเสบ เกิดอาการตัวเหลือง ตาเหลือง เกิดน้ำดีอักเสบเป็นนิ่ว เป็นต้น เป็นเรื่องที่ควบคุมการทำงานของธาตุน้ำเป็นอาการบ่งบอกถึงการทำงานที่ผิดปกติไป จึงน่าจะหมายถึงการปวดท้อง น้ำดีอุดตัน เป็นเรื่องที่ควบคุมการทำงานของน้ำดีในตับ และถุงน้ำดีที่เรียกว่าในฝักนั่นเอง

- อพัทธะปิตตะ ดีนอกฝัก หมายถึง การทำงานของน้ำดีในลำไส้ การย่อยอาหาร อาการคือจุกเสียด อืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ดีนอกฝักพิการ จะทำให้เหลืองทั้งตัว ดีในฝักพิการจะมีอาการคุ้มคลั่งเหมือนผีเข้า ถ่ายเป็นสีเขียว

- กำเดา องค์แห่งความร้อน เป็นตัวควบคุมความร้อนในร่างกาย น่าจะหมายถึงศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนั่นเอง การตรวจสามารถดูที่อาการไข้ว่าตัวร้อนจัดหรือไม่เพียงใด

Comments

พัทธะ น้ำดีในฝัก
ทำให้มีอาการคุ้มคลั่ง ไข้สูง เพราะเนื่องจากการทำงานของธาตุน้ำผิดปกติ จึงทำให้มีอุณหภูมิในร่างกายไม่ปกติดังนั้นจึงทำให้เกิดไข้ขึ้นสูงจนถึงคุ้มคลั่ง ใช่หรือไม่คะ

น่าจะมองว่า เป็นธาตุไฟที่มีลักษณะภายนอกเป็นของไหลมากกว่าครับ

เช่น น้ำ โดยทั่วไปมีสภาวะเป็นของแข็งได้ คือ น้ำแข็ง เป็นไอได้ คือ ไอน้ำ ดังนั้นความเป็นน้ำไม่ใช่จะต้องเป็นน้ำที่ไหลไปมา

ธาตุไฟ ก็ไม่จำเป็นต้องมีสภาพเป็นเปลวไฟดังที่คนเราคุ้นเคย อย่าง ลาวาก็เป็นของไหลที่มีสภาพธาตุไฟ

หรือ น้ำกรด ก็เป็นสภาพของไหลที่เป็นธาตุไฟ

ดังนั้น ตัวธาตุ กับ สภาพสถานะของมัน ควรจะแยกออกจากกันครับ