ดำเนินชีวิตแบบ แมคโครไบโอติคส์

สมุนไพร 108:

แมคโครไบโอติคส์เป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่ให้ความเคารพต่อระเบียบทางฟิสิกส์ ชีวะ อารมณ์ ความคิด นิเวศน์และจิตวิญญาณ ในชีวิตประจำวันของเรา ทฤษฎีแม็คโครไบโอติคส์เริ่มด้วยการตระหนักว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีระเบียบตามธรรมชาติ การกินอาหารและการดำเนินชีวิตภายในระเบียบธรรมชาตินี้ จะนำไปสู่ความสุข สุขภาพและความซาบซึ้งกับสิ่งเรียบง่ายในชีวิต มันคือการใช้ศิลปะของความสมดุลกับทุกแง่ทุกมุนของชีวิต

แม็คโครไบโอติคส์แบ่งอาหารออกง่ายๆ เป็นอาหารที่ได้จากสัตว์แลอาหารจากพืช และให้เลือกทานอาหารจากพืชเป็นหลัก และโดยทั่วไปแล้ว อาหารของมนุษย์มีความสำคัญเรียงลำดับได้ดังนี้คือ ธัญพืช ผัก เกลือ น้ำมัน ถั่ว ผลไม้และปลา ส่วนสำคัญของปรัชญาแม็คโครไบโอติคมีอยู่ว่า เฉพาะพืชผลที่ปลูกอยู่ในท้องถิ่นที่งอกงามตามฤดูกาลเท่านั้นที่พึงจะนำมาใช้บริโภค

ตามแบบฉบับแล้วอาหารแม็คโครไบโอติคกำหนดให้ทุกๆมื้อประกอบด้วย
*ธัญพืชปริมาณอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
*แกงจืด ทำจากผัก ธัญพืช สาหร่ายทะเลหรือถั่วชนิดต่างๆ และปรุงรสด้วยซีอิ้วทามาริหรือมิโสะมีส่วนอยู่ในราว 5-10 เปอร์เซนต์ของอาหารที่บริโภค
*ผักนานาชนิด ควรปลูกในท้องถิ่นโดยไม่ใช้สารเคมี ประกอบเป็น 20-30 เปอร์เซ็นต์
*ถั่วกับผักทะเล ประกอบอยู่ 5-10 เปอร์เซ็นต์

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ เนื้อวัว สัตว์ปีก ไข่ ผลิตภัณฑ์นม ไขมันจากสัตว์ น้ำตาลทราย ผลไม้เมืองร้อนและกึ่งเมืองร้อน น้ำผลไม้ อาหารกระป๋อง แช่เย็น กาแฟ ชา และอื่นๆ

แง่มุมที่สำคัญอีกแง่หนึ่งของการรับประทานแบบแม็คโครไบโอติคส์ ก็คือ การเคี้ยวอาหารแต่ละคำอย่างละเอียด ตั้งแต่ 50 ถึง 100 ครั้ง แม้ว่าอาหารแม็คโครไบโอติคส์จะมิใช่โปรแกรมการกินอาหารในแบบที่จะรักษาโรคโดยเฉพาะ แต่มันก็สามารถส่งผลต่อสุขภาพได้ ซึ่ง อาหารและสไตล์การดำเนินชีวิตแบบแม็คโครไบโอติกส์ ได้ช่วยให้คนจำนวนมากมายหายจากโรค ช่วยป้องกันโรคและหาความสมดุลในชีวิตโดยผ่านความสงบในจิตใจและสุขภาพที่ดีขึ้น