สุขภาพ

สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

เจียวกู่หลาน

สมุนไพร 108:

เจียวกู่หลาน หรือ อีกชื่อคือ ซีเย่ตั๋น ส่วนชื่อปัญจขันธ์ที่ท่านสมาชิกแจ้งมา ผมเองไม่ทราบว่าใครตั้งชื่อ น่าจะเป็นชื่อท้องถิ่นไม่ใช่ชื่อหลักที่ใช้กัน เจียวกู่หลานเป็นพืชตระกูลหญ้าซึ่งมีแหล่งกำเนิดทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เกิดเองโดยธรรมชาติซึ่งชาวเขาจะเก็บมาเป็นอาหารและใช้เป็นยาแก้ไอ แก้โรคร้อนใน

ชาเขียว

สมุนไพร 108:

ในปัจจุบัน กระแสความนิยมในการดื่มชาเขียวในประเทศไทยอยู่ในระดับสูงมากขึ้นจากการใช้สื่อประชาสัมพันธ์และการสร้างค่านิยมว่าเป็นของต่างประเทศประเทศหนึ่ง

วันนี้เราลองมาทำความรู้จักมากขึ้นว่า ใบชา เป็นอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร

ในประเทศไทย มีการนำใบชามาใช้ในด้านสุขภาพมานานแล้ว โดยนำใบชามาต้มและใช้น้ำชาเป็น น้ำกระสายยาซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพของยา

การแบ่งประเภทของชา จะแบ่งใหญ่ๆได้ 2 ประเภท คือ ชาดำ และ ชาเขียว

ชาดำ ( Black Tea ) เรารู้จักชื่อกันโดยทั่วไปว่า ชาฝรั่ง ซึ่งทำโดยนำใบชามาหมักให้เกิดปฎิกริยากับสารสำคัญในใบชาจนได้ที่แล้วจึงนำไปทำให้แห้ง

ดำเนินชีวิตแบบ แมคโครไบโอติคส์

สมุนไพร 108:

แมคโครไบโอติคส์เป็นวิธีการดำเนินชีวิตที่ให้ความเคารพต่อระเบียบทางฟิสิกส์ ชีวะ อารมณ์ ความคิด นิเวศน์และจิตวิญญาณ ในชีวิตประจำวันของเรา ทฤษฎีแม็คโครไบโอติคส์เริ่มด้วยการตระหนักว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีระเบียบตามธรรมชาติ การกินอาหารและการดำเนินชีวิตภายในระเบียบธรรมชาตินี้ จะนำไปสู่ความสุข สุขภาพและความซาบซึ้งกับสิ่งเรียบง่ายในชีวิต มันคือการใช้ศิลปะของความสมดุลกับทุกแง่ทุกมุนของชีวิต

Pages

Subscribe to RSS - สุขภาพ